Author: Colin Deguara

Grupp ta’ studenti mill-Istitut tal-Kulleġġ Malti għall-Arti, ix-Xjenza u t-Teknoloġija għamlu xogħol ta’ restawr fuq il-Kappella ta’ Santa Katerina fil-Gudja.Dan bħala parti minn kors vokazzjonali li qed jagħtihom l-opportunità li jiksbu l-prattika meħtieġa fuq is-sengħa tar-restawr tal-ġebel.Waħda mill-istudenti li ħadmet fuq dan il-proġett spjegat kif kienet esperjenza sabiħa li jaħdmu b’metodi antiki fis-sengħa tal-ġebel li llum m’għadhomx jintużaw.Emma Elena Cilia stqarret, “Huwa sodisfazzjon li qed tagħmel affarijiet antiki li qed jagħmlu n-nies ta’ qabel u tgħid ara n-nies antiki kif kienu jaħdmu, imbaltuħ.  Mhux affarijiet li naħdmu bihom illum il-ġurnata.  Tħoss ċertu challenge u sodisfazzjon fl-istess ħin li qed tagħmel…

Read More

Grupp ta’ studenti mill-Istitut tal-Kulleġġ Malti għall-Arti, ix-Xjenza u t-Teknoloġija għamlu xogħol ta’ restawr fuq il-Kappella ta’ Santa Katerina fil-Gudja.Dan bħala parti minn kors vokazzjonali li qed jagħtihom l-opportunità li jiksbu l-prattika meħtieġa fuq is-sengħa tar-restawr tal-ġebel.Waħda mill-istudenti li ħadmet fuq dan il-proġett spjegat kif kienet esperjenza sabiħa li jaħdmu b’metodi antiki fis-sengħa tal-ġebel li llum m’għadhomx jintużaw.Emma Elena Cilia stqarret, “Huwa sodisfazzjon li qed tagħmel affarijiet antiki li qed jagħmlu n-nies ta’ qabel u tgħid ara n-nies antiki kif kienu jaħdmu, imbaltuħ.  Mhux affarijiet li naħdmu bihom illum il-ġurnata.  Tħoss ċertu challenge u sodisfazzjon fl-istess ħin li qed tagħmel…

Read More
imf

“Ejja nipproteġu dak li diġa ksibna.”Hekk stqarr il-Prim Ministru Robert Abela f’ appell b’saħħtu li għamel sabiex kull min għadu ma tlaqqamx bil-vaċċin kontra l-Covid-19 jagħmel dan il-pass.F’intervista fuq ONE Radio l-Ħadd filgħodu nnota kif il-programm b’saħħtu ta’ vaċċinazzjoni f’pajjiżna kien ukoll wieħed mill-fatturi li wassal biex il-Fond Monetarju Internazzjonali jirrevedi l’fuq it-tbassir ekonomiku għal pajjiżna.Huwa spjega kif bħalissa l-vaċċinazzjoni qed jipproteġi s-suċċessi li bħala nazzjon għamilna f’din il-pandemija.Huwa nnota kif fil-bidu tal-pandemija kien hemm previżjonijiet li madwar 50,000 persuna kellhom jitilfu l-impjieg. Madankollu sa nofs Lulju kien hemm biss 1,600 persuna fuq ir-reġistru. Dan huwa l-inqas numru ta’ nies…

Read More

Dan hu l-istat li fih din id-debba nstabet mill-uffiċjali tad-Dipartiment għall-Ħarsien tal-Annimali wara rapport anonimu li daħlilhom. Din id-debba instabet f’dar fil-Marsa tgħix fil-ħmieġ u bil-ġuħ.Id-Direttur tad-Dipartiment għall-Ħarsien tal-Annimali, Patricia Azzopardi spjegat ma’ ONE News kif din is-sejba saret wara rapport anonimu dwar klieb abbandunati.Madankollu meta marru fid-dar, l-uffiċjali ma sabux klieb iżda debba fil-bitħa tad-dar.Azzopardi spjegat: “L-uffiċjali tagħna qabdu u marru fuq il-post u meta waslu sabu lis-sid u fetħilhom, staqsewh jekk kienx hemm xi klieb li mhux qed iżommhom b’mod xieraq u qalilhom li għandu debba fil-fatt u qiegħda ġo bitħa. Daħlu jispezzjonaw biex jaraw id-debba kif inhi…

Read More

Malta ser tirdoppja l-isforzi sabiex jintlaħqu t-talbiet tal-FATF. Hekk stqarr il-Prim Ministru Robert Abela waqt il-konferenza annwali ta’ Finance Malta.Huwa spjega kif il-pajjiż ser ikun qed jimplimenta iżjed riformi sabiex ikompli fuq il-bidliet pożittivi li diġa inkisbu: “What FATF is now asking is for better effectiveness in three particular areas.  We take this request seriously and are redoubling our national efforts to successfully implement further reforms which boost resources to regulators, the courts and our investigative and prosecutorial authorities.”Il-Prim Ministru stqarr kif il-governanza t-tajba ser tkun fuq nett tal-agenda hekk kif saħansitra hemm parti mill-pjan ta’ rkupru ddedikata għaliha.Dan filwaqt…

Read More

L-għaqda Republika issa ħarġet tattakka u toħodha qatta’ bla ħabel kontra l-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà.F’diskors li għamel quddiem id-Depot, il-President tal-għaqda Republika, ħu d-deputat Nazzjonalista Karol Aquilina saħansitra stqarr li fiż-żmien kemm ilu Kummissarju, Angelo Gafà m’għamel xejn.Dan qalu fl-istess ġurnata li f’rapport tal-Kummissjoni Ewropea dwar is-saltna tad-dritt f’pajjiżna ġie rikonoxxut kif taħt il-Kummissarju tal-pulizija l-ġdid ġiet imnedija strateġija ġdida li ser issaħħaħ il-ġlieda kontra l-korruzzjoni.Fid-diskors tiegħu, Robert Aquilina stqarr li l-Kummissarju tal-Pulizija ntgħażel mill-Prim Ministru Robert Abela.Dan għalkemm kif irrikonoxxiet ukoll il-Kummissjoni Ewropea stess, il-Kummissarju Angelo Gafà kien l-ewwel Kummissarju f’pajjiżna maħtur bi proċedura ġdida li rat it-tneħħija ta’…

Read More

95% tal-miżuri soċjali mħabbra fil-budget għal din is-sena ġew imwettqa.Dan hekk kif minn 18-il inizjattiva, s’issa fl-ewwel sitt xhur ta’ din is-sena saru 17-il waħda.Dan filwaqt li huwa ippjanat li l-miżura li fadal, tkun implimentata. Fost il-persuni li huma stmati li gawdew minn dawn il-miżuri hemm 95,500 pensjonant u 14,600 anzjan ieħor li ma jikkwalifikawx għall-pensjoni.Ma’ dawn kien hemm ukoll 37,000 anzjan li għandhom iżjed minn 75 sena, 23,000, benefiċjarju tal-Għajnuna Supplimentari u ftit inqas minn sebat elef ruħ li jgawdu mill-Għajnuna soċjali.Fost l-iskemi mwettqa diġà hemm iż-żieda fil-pensjoni kontributorja u mhux kontributorja, miżura li wettqet ġustizzja ma persuni li…

Read More

Kienu bosta li laqgħu b’mod pożittiv l-aħbar li minn Ottubru li ġej, bi prova ser ikun qed jiġi estiż is-servizz tal-Gvern taċ-childcare f’sitt ċentri differenti. Jum biss wara li tħabbru l-estensjonijiet fil-ħinijiet tal-ftuħ, id-Direttur tal-Assoċjazzjoni ta’ Min Iħaddem, Joseph Farrugia stqarr kif din hija neċessità li ser tkun qed tgħin lil għexieren ta’ ġenituri li qed jippruvaw imantnu l-karrieri tagħhom filwaqt li qed irabbu. Huwa stqarr: “Jiena naħseb dan huwa pass tajjeb u hija prova li naħseb għandha titkompla ‘l quddiem ukoll. Tinkoraġixxi nies joħorġu jaħdmu iktar, tinkoraġixxi wkoll familji li jkunu kapaċi jimmaniġjaw il-ħin tagħhom iktar f’dak illi jirrigwardja…

Read More

B’investiment ta’ nofs miljun ewro ġew imnedija tliet opri tal-baħar ġodda li ser ikunu qed jintużaw mill-uffiċjali ta’ Transport Malta għax-xogħol tagħhom fiż-żamma tal-ordni fuq il-baħar. Dan wara li Transport Malta xtrat total ta’ ħames RHIBS.Dawn l-opri tal-baħar twal 35 pied ġew imnedija f’attività fil-bażi marittima l-ġdida ta’ Transport Malta.It-Team Manager tat-taqsima marittima ta’ Transport Malta, Rudolph Muscat, spjegalna kif dawn id-dgħajjes ġodda huma mgħammra bl-aħħar apparat u b’teknoloġija li tippermetti komunikazzjoni diretta ma’ opri tal-baħar oħra.Huwa spjega kif l-opri tal-baħar ġodda huma mgħammra b’cuddy cabin u mħaddma b’muturi doppji tad-ditta Yamaha 250 Horsepower.Muscat qal, “Kibru d-dinghys minn dawk li…

Read More

Fil-Mosta Technopark, iċ-ċentru ta’ vaċċinazzjoni ntlaqa’ b’parteċipazzjoni kbira hekk kif bosta rħewlha lejn dan iċ-ċentru biex jitlaqqmu mingħajr appuntament.Dan tant li ċ-ċentru li kellu jagħlaq f’nofsinhar spiċċa baqa’ miftuħ ilaqqam in-nies u b’kollox laqqam 2,461 persuna.Dan permezz ta’ klinika li bdiet iddur diversi lokalitajiet u li t-Tnejn kienet stazzjonata fil-Mosta Technopark.ONE News tkellem mal-konsulent u kirurgu, Joseph Debono li stqarr kif l-ewwel jum ta’ din il-klinika li tiċċaqlaq minn post għall-ieħor, huwa inkorraġanti ħafna.Debono qal, “Hija nkoraġġanti li kull min jista’ jiġi għall-vaċċin qed jiġi, sinjal tajjeb.  Sinjal li qed naċċettaw li l-vaċċin jaħdem.”Huwa spjega kif għalkemm in-nies qed jitlaqqmu…

Read More