Author: Desirei Grech

“It-tradizzjonijiet Maltin u Ghawdxin ghandhom jinzammu.” Hekk stqarr il-President George Vella, waqt it-tnedija tal-ballu tal-qamar ta’ Awwissu.. avveniment li ilu jsir snin twal b’risq il-Community Chest Fund. Il-President ta’ Malta saħaq li minkejja li l-Coronavirus għadu prezenti f’pajjizna, it-tradizzjonijiet tal-Maltin m’għandhomx jintilfu. Dan l-avveniment storiku għandu jsir xorta waħda bħal kull sena, izda skont il-mizuri tal-Covid maħruġa mill-awtoritajiet tas-saħħa. Huwa qal ukoll li dan il-ballu se jerġa’ isir b’risq il-Malta Community Chest Fund, li l-għan ewlieni tagħha hu li ttejjeb il-kwalità tal-ħajja ta’ dawk l-individwi li jkunu għaddejjin minn żminijiet diffiċli, kemm jekk ikkawżat mill-marda tal-kanċer kif ukoll minn mard…

Read More

Id-Direttorat għas-Saħħa Ambjentali fi ħdan is-Sovrintendenza tas-Saħħa Pubblika, jixtieq jinforma lill-pubbliku, li wara informazzjoni li rċieva permezz tas-Sistema Rapida tal-Ikel u l- Għalf, l-prodotti tad-ditta ‘Muschie’, li jinkludu jinkludu platti u tazzi għat-trabi magħmula mis-silikon, b’kuuri differenti, m’għandhomx jiġu użati minħabba migrazzjoni eċċessiva ta’ ‘volatile organic constituents’ u li mhumiex konformi ma’ regolamenti tal-UE. ‘Volatile organic constituents’ jiġu emessi bħala gassijiet minn kimiċi li bihom jiġu manifatturati prodotti li jintużaw ta’ kuljum fid-dar, bħal żebgħa, kolla, etċ. u li jistgħu jkunu ta’ ħsara speċjalment meta l-bniedem ikun espost għalihom fit-tul.Ikkummenta //= $special ?> See original Article on netnews.com.mt

Read More

Maria Cini, il-vjolinista li għandha 23 sena, ħarġet l-ewwel diska tagħha li ġġib l-isem ta’ ‘Not Enough’. Cini tgħid li “din il-kanżunetta titkellem dwar kif kultant inħossuna mhux apprezzati f’relazzjoni u nippermettu ċerta mġieba li mhux neċessarjament hija tajba.”Maria Cini qalet li illum il-ġurnata, in-nies jippretendu li jafu l-imħabba, meta fil-fatt qatt ma esperjenzawha. Fl-aħħar, m’hemm xejn aħjar milli titkellem u tesprimi s-sentimenti tiegħek, tirrifjuta li tkun ittrattat ħażin, u tkun taf il-valur tiegħek .Maria Cini stqarret li minn dejjem xtaqet li tinkorpora l-kant u d-daqq tal-vjolin flimkien u fl-aħħar din il-ħolma saret realta’.Maria Cini ilha ddoqq il-vjolin għal dawn…

Read More

Ninsabu fl-eqqel tal-istaġun tas-Sajf. Iżda l-Maltin kif qed iqattgħu dawn l-aħħar ġranet?Net News żar il-Belt Valletta fejn staqsa lil dawk li kienu jinsabu fil-Kapitali.Staqsejna wkoll jekk għandhomx ħsieb li jsiefru tul dan is-sajf…b’ħafna juru tħassib anki minħabba l-Covid-19….In-nies wieġbu wkoll għad-domanda tagħna dwar x’se jagħmlu fil-jiem ta’ madwar -il 15 ta’ Awwissu.Intant… Wara jiem ta’ riħ pjuttost qawwi u żiffa friska matul il-lejl, jidher li fil-ġranet li ġejjin it-temperaturi f’pajjiżna se jerġgħu jgħollu rashom.Diversi siti qed jindikaw li bejn il-Ħadd u t-Tnejn se nħossu s-sħana tiżdied sew. Fil-fatt, fil-bidu tal-ġimgħa d-dieħla it-temperatura mistennija titla’ għal 35 grad. U l-inqas bil-lejl…

Read More

Ara l-filmat hawnhekk.Mijiet ta’ persuni ħonqu t-toroq tal-Belt Valletta fi protesta kontra l-vaċċin tal-Covid-19 u b’talba biex jitnaqqsu l-miżuri restrittivi li għandna bħalissa f’Malta mmirati biex inaqqsu t-tixrid tal-imxija. Id-dimostrazzjoani oriġinarjament kienet organizzata mill-Human Health Alliance.Il-folla għaddiet minn diversi toroq prinċipali tal-Belt u fost oħrajn waqfet quddiem Kastilja u kif ukoll quddiem il-Parlament.Preżentament Malta tinsab f’nofs mewġa oħra ta’ każijiet ta’ COVID-19, bl-ammont ta’ każijiet attivi baqgħu jiżdiedu fl-aħħar jiem b’dawk attivi jaqbżu sew l-elfejn… infatti dimostrazzjoni bħal din wasslet lil xi wħud sabiex jistaqsu jekk il-ġbir fi grupp kbir ta’ nies fil-Belt Valletta kienx l-idea t-tajba fiċ-ċirkostanzi preżenti.Il-messaġġi mill-persuni…

Read More

Mijiet ta’ persuni ħonqu t-toroq tal-Belt Valletta fi protesta kontra l-vaċċin tal-Covid-19 u b’talba biex jitnaqqsu l-miżuri restrittivi li għandna bħalissa f’Malta mmirati biex inaqqsu t-tixrid tal-imxija. Id-dimostrazzjoani oriġinarjament kienet organizzata mill- Human Health Alliance. Il-folla għaddiet minn diversi toroq prinċipali tal-Belt u fost oħrajn waqfet quddiem Kastilja u kif ukoll quddiem il-Parlament.Preżentament Malta tinsab f’nofs mewġa oħra ta’ każijiet ta’ COVID-19, bl-ammont ta’ każijiet attivi baqgħu jiżdiedu fl-aħħar jiem b’dawk attivi jaqbżu sew l-elfejn… infatti dimostrazzjoni bħal din wasslet lil xi wħud sabiex jistaqsu jekk il-ġbir fi grupp kbir ta’ nies fil-Belt Valletta kienx l-idea t-tajba fiċ-ċirkostanzi preżenti. Il-messaġġi…

Read More

Wara x-xogħol ta’ restawr tal-faċċata ewlenija tal-Kurja tal-Arċisqof fil-Furjana, ġiet inawgurata sistema ġdida ta’ dawl. Din ikkoinċidiet mal-festa ta’ San Kalċedonju, li qed tiġi ċċelebrata llum 24 ta’ Lulju, u li l-fdalijiet tiegħu jinsabu fil-kappella tal-Kurja. Ġie inawgurat ukoll ir-restawr li sar fuq il-ħajt tal-ġenb tal-Kurja fi Triq Oliver Friggieri, li sa ftit ilu kienet Triq l-Argotti.Il-binja tal-Kurja tal-Arċisqof, li għandha faċċata ewlenija wiesgħa u tħares fuq Pjazza San Kalċedonju, qabel kienet magħrufa bħala Casa della Madonna di Manresa u oriġinarjament kienet dar tal-irtir b’sular wieħed b’limitu ta’ għoli sa 24 palmi, kif kien ġie deċiż mill-Ordni tal-Kavallieri ta’ San…

Read More

Wara x-xogħol ta’ restawr tal-faċċata ewlenija tal-Kurja tal-Arċisqof fil-Furjana, ġiet inawgurata sistema ġdida ta’ dawl. Din ikkoinċidiet mal-festa ta’ San Kalċedonju, li qed tiġi ċċelebrata llum 24 ta’ Lulju, u li l-fdalijiet tiegħu jinsabu fil-kappella tal-Kurja. Ġie inawgurat ukoll ir-restawr li sar fuq il-ħajt tal-ġenb tal-Kurja fi Triq Oliver Friggieri, li sa ftit ilu kienet Triq l-Argotti.Il-binja tal-Kurja tal-Arċisqof, li għandha faċċata ewlenija wiesgħa u tħares fuq Pjazza San Kalċedonju, qabel kienet magħrufa bħala Casa della Madonna di Manresa u oriġinarjament kienet dar tal-irtir b’sular wieħed b’limitu ta’ għoli sa 24 palmi, kif kien ġie deċiż mill-Ordni tal-Kavallieri ta’ San…

Read More

L-Erbgħa filgħaxija, il-Fondazzjoni tal-Konkatidral ta’ San Ġwann inawgurat ir-restawr estensiv tal-oratorju u l-ftuħ tal-‘Caravaggio Wing’, fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta.Din l-inawgurazzjoni ġiet preżentata mill-Arċisqof Charles J Scicluna u l-President tal-Fondazzjoni Monsinjur Emmanuel Agius.Il-President tal-Fondazzjoni qal li f’Awwissu 2020 il-Kunsill tal-Fondazzjoni beda jaħdem fuq proġett ambizzjuż biex jirrestawra u jikkonserva l-oratorju u d-dekorazzjoni Barokka tiegħu, is-soffit u l-pitturi tal-ġnub, kif ukoll iż-żewġ kwadri li jinstabu maġenb il-pittura tal-Caravaggio, ‘Il-Qtugħ ir-Ras ta’ San Ġwann’.Il-proġett ambizzjuż tar-restawr tal-oratorju jikkonsisti fi iskultura ndurata fil-ġebla tal-arkata u s-saqaf, kif ukoll il-pitturi li jinstabu fl-istess arkata, xogħolijiet maħduma bit-teknika biż-żebgħa taż-żejt fuq il-ġebla, dawn jirrapreżentaw…

Read More

L-inflazzjoni f’pajjiżna żdiedet drastikament meta wieħed iqabbel is-sena li għaddiet mar-rati ta’ din is-sena.Statistika ppubblikata mill-Uffiċju Nazzjonali tal-Istatistika turi li r-rata tal-gholi tal-hajja għax-xahar ta’ Gunju kwazi irdoppjat… minn 0.72% għal 1.47%.L-Istatistika turi wkoll li meta mqabbel max-xahar ta’ qabel, f’Ġunju wkoll kien hemm żieda… minn 1.27 għal 1.47 fil-mija.L-akbar fattur li kkontribwixxi biex tiżdied l-għoli tal-ħajja huma l-prezzijiet tal-ikel u x-xorb. Filfatt skond l-istatistika dan seħħ minħabba żidied fil-prezzijiet tal-ħxejjex.L-Ufficjcu Nazzjonali tal-Istatistika wera li l-inqas fattur li qed jħalli impatt fuq ir-rata tal-għoli tal-ħajja huwa s-settur tat-transport u l-komunikazzjoni.Ikkummenta //= $special ?> See original Article on netnews.com.mt

Read More