Author: Isqof Anton Teuma

Ritratt: Miguela XuerebKieku l-episodju tal-Viżitazzjoni fil-Vanġelu kellu jiġri llum, jien naħseb kien ikun ftit differenti. Naħseb illi Eliżabetta ma kinitx tilqa’ lil Marija mill-ewwel, hekk kif laqgħetha. Fid-dettalji li jsemmi San Luqa kien ikollu jsemmi wkoll bilfors li ħabbtet il-bieb, għax il-bieb ikun maqful. Imbagħad Eliżabetta minn ġewwa forsi setgħet tistaqsi: ‘Imma min ġie? Xi jrid? X’għandha bżonn?’. Kieku din il-ġrajja kellha sseħħ illum, konna ngħidu: imma kif ftiehmu bejniethom, żewġ ġenerazzjonijiet? Marija ta’ 12-il, 13-il-sena, adolexxenti – min għandu l-adolexxenti jaf x’qed ngħid – u Eliżabetta, li l-Vanġelu jiddeskriviha bħala mdaħħla fiż-żmien. Kif irnexxielhom jikkomunikaw bejniethom? Il-generation gap, ngħidulha llum. Kieku…

Read More