Author: Raymond Abdilla

L-espert tal-Europol Sami Harmoinen beda jixhed fil-kumpilazzjoni ta’ Yorgen Fenech mixli bil-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia fejn qal lill-Qorti li ilu uffiċjal tal-Pulizija mill-2003 u espert forensiku mill-2009. Harmoinen tenna li ġie maħtur f’Novembru 2019 bħala espert fil-każ tal-qtil ta’ Caruana Galizia, mill-Maġistrat, illum Imħallef, Neville Camilleri.Ir-rwol tiegħu kien li jgħin lill-awtoritajiet Maltin fit-tfittxijiet u jingħata struzzjonijiet dwar evidenza elettronika li għandha tinqabad, li jinkludu mowbajls u kompjuters. Huwa żgura li l-apparati kienu siguri u d-dejta tagħhom kienet sigura.Harmoinen kompla jgħid lill-qorti li huma qabdu kompjuter – iMac- f’Portomaso li kien imsakkar iżda mhux encrypted. Huwa kien preżenti meta nstab.…

Read More

Raġel spiċċa l-ħabs fuq akkużi ta’ traffikar tal-persuni, wara li ammetta li għen lill-migranti jitilqu minn Malta illegalment. Omar Adam, 26 sena, residenti Ħaż-Żabbar, u li huwa mis-Somalja, ġie kundannat tliet snin ħabs wara li ammetta l-akkużi miġjubin kontrih.Adam ammetta quddiem il-Maġistrat Ian Farrugia wara li tressaq mill-Ispettur Karl Roberts, li qal lill-Qorti li l-Pulizija aġixxew fuq ‘tip off’ u arrestaw lir-raġel. Huwa ġie akkużat li fl-20 ta’ Lulju u fix-xhur ta’ qabel kien assista lil xi nies biex jidħlu jew jitilqu minn Malta illegalment, għall-flus.Huwa ġie mixli wkoll li għen fid-dħul illegali f’Malta, li għamel dikjarazzjoni falza f’dokument pubbliku…

Read More

Raġel spiċċa l-ħabs fuq akkużi ta’ traffikar tal-persuni, wara li ammetta li għen lill-migranti jitilqu minn Malta illegalment. Omar Adam, 26 sena, residenti Ħaż-Żabbar, u li huwa mis-Somalja, ġie kundannat tliet snin ħabs wara li ammetta l-akkużi miġjubin kontrih.Adam ammetta quddiem il-Maġistrat Ian Farrugia wara li tressaq mill-Ispettur Karl Roberts, li qal lill-Qorti li l-Pulizija aġixxew fuq ‘tip off’ u arrestaw lir-raġel. Huwa ġie akkużat li fl-20 ta’ Lulju u fix-xhur ta’ qabel kien assista lil xi nies biex jidħlu jew jitilqu minn Malta illegalment, għall-flus.Huwa ġie mixli wkoll li għen fid-dħul illegali f’Malta, li għamel dikjarazzjoni falza f’dokument pubbliku…

Read More

Storja ta’ mħabba li spiċċat ħesrem wasslet biex raġel jitressaq il-Qorti wara li allegatament qassam video sesswali tal-eks maħbuba tiegħu wara li qalilha li kien se jurih mad- “dinja kollha”. Jaysal Kuyil Kandam, ma aċċettax il-fatt li l-eks ħabiba tiegħu kienet telqitu għal xi ħadd ieħor, qal l-uffiċjal prosekutur Eman Hayman hekk kif bdiet il-kawża.Wara diversi tentattivi biex jikkuntattja lill-mara fuq it-telefon, hija spiċċat biex imblukkat in-numru tiegħu. Iżda l-Indjan ta’ 32 sena, li jaħdem bħala deliveryman f’Malta, ma qatax qalbu, billi rrikorra għal emails li baqgħu bla tweġiba. Il-mara fl-aħħar bidlet l-indirizz iżda l-eks maħbuba tagħha b’xi mod irnexxielha…

Read More

Ġlieda bejn aħwa spiċċat biex raġel minnhom spiċċa f’kustodja preventiva talli allegatament bagħat messaġġi ta’ theddid lill-membri tal-familja tiegħu u kien fil-pussess ta’ droga. Il-Maġistrat Josette Demicoli li ppresediet l-każ hekk kif l-Ispettur Audrey Micallef ressqet lil Clayton Abela ta’ 31 sena mill-Fgura fuq akkużi relatati mal-inċident.L-Ispettur Micallef qalet lill-Qorti li fis-16 ta’ Lulju, il-Pulizija kienu rċevew rapport mingħand tnejn mill-aħwa tal-akkużat, fejn allegaw li kellu arma tan-nar u kien qed jibgħatilhom theddid fuq il-mowbajls tagħhom. Il-maġistrat tal-għassa ġie infurmat u nħareġ mandat ta ’arrest.Tfittxija sussegwenti fil-proprjetà ma sabet l-ebda armi tan-nar iżda tliet armi bil-ponta nstabu fid-dar tiegħu, flimkien…

Read More

Wara li l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali appella mis-sentenza fil-konfront taż-żewġ Periti li nstabu ħatja bil-qtil involontarju ta’ Miriam Pace, l-istess Periti appellaw ukoll mis-sentenza fejn qegħdin jikkontendu li l-każ għandu jiġi ddikjarat null u bla effett minħabba li twettqu xi rregolaritajiet fil-proċess. Għaldaqstant huma qegħdin jitolbu għall-ħelsien minn kull ħtija assojata magħhom.Kien fl-1 ta’ Lulju li għadda, li l-Periti Roderick Camilleri ta’ 37 sena u Anthony Mangion ta’ 73 sena instabu ħatja tal-qtil involontarju ta’ Miriam Pace meta fit-2 ta’ Marzu tal-2020, ix-xogħolijiet ta’ tħaffir biswit ir-residenza tal-familja Pace fil-Ħamrun wassal għall-kollass tar-residenza li ħalla lill-mara ta’ 55 sena mejta f’darha…

Read More

Wara li l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali appella mis-sentenza fil-konfront taż-żewġ Periti li nstabu ħatja bil-qtil involontarju ta’ Miriam Pace, l-istess Periti appellaw ukoll mis-sentenza fejn qegħdin jikkontendu li l-każ għandu jiġi ddikjarat null u bla effett minħabba li twettqu xi rregolaritajiet fil-proċess. Għaldaqstant huma qegħdin jitolbu għall-ħelsien minn kull ħtija assojata magħhom.Kien fl-1 ta’ Lulju li għadda, li l-Periti Roderick Camilleri ta’ 37 sena u Anthony Mangion ta’ 73 sena instabu ħatja tal-qtil involontarju ta’ Miriam Pace meta fit-2 ta’ Marzu tal-2020, ix-xogħolijiet ta’ tħaffir biswit ir-residenza tal-familja Pace fil-Ħamrun wassal għall-kollass tar-residenza li ħalla lill-mara ta’ 55 sena mejta f’darha…

Read More

Raġel ta’ 34 sena minn San Ġiljan ammetta quddiem il-Maġistrat Claire Stafrace Zammit li nhar il-Ħamis li għadda seraq karoza bit-tow-truck tiegħu, rmonkha u wara ħadha fi scrapyard. Minkejja li għall-ewwel huwa kien iddikjara li l-karozza kienet tiegħu, aktar tard mal-Pulizija u fil-Qorti tenna li kien seraq il-karozzAgius li ġie akkużat ukoll li sar riċediv, tressaq mill-Ispettur Ryan Vella, li qal li jumejn ilu lill-Pulizija daħlilha rapport li nsterqet karozza u mill-investigazzjonijiet irriżulta li din ġiet irmunkata. Qal li t-tow truck li rmonka l-karozza kien fuq isem l-akkużat. Mill-investigazzjonijiet li saru, sid il-karozza qal li din tiswa’ €8,000.Kompla jgħid li…

Read More

Qorti semgħet kif ex shift manager f’kumpanija tas-servizzi tal-konsumatur allegatament ħa bosta mijiet ta’ eluf ta’ ewro F’Bitcoin li kien qed jiġi nnegozjat mill-klijentI. Il-Kap Eżekuttiv ta’ Arringo Co. Ltd Stephen Hart xehed quddiem il-Maġistrat Natasha Galea Sciberras fil-kumpilazzjoni tal-provi kontra l-eks manager tax-shift Stefan Ellul.Ellul huwa akkużat b’serq, frodi, miżapproprjazzjoni u ħasil ta’ flus ta’ mijiet ta’ eluf ta’ ewro f’valur ta’ Bitcoin, wara li ġie arrestat wara li l-Pulizija investigaw il-lista ta’ impjegati li kienu tax-xogħol fil-ħin tas-serqa. Pleġġ ma ngħatax minħabba li l-Qorti ddeċidiet li xorta jista ‘potenzjalment jaċċessa l-kartiera kripto misruqa.L-akkużat attenda għas-seduta virtwalment, billi uża…

Read More

Ħalliel bi problema ta’ abbuż ta’ sustanzi ammetta li seraq €80 mingħand turist f’lukanda f’San Pawl il-Baħar. Antonio Cvetanoski ta’ 34 sena mill-Maċedonja, li joqgħod San Pawl il-Baħar kien akkużat li daħal fil-lukanda fis-1.50 am. fid-19 ta’ Lulju u li wettaq is-serqa.Cvetanoski, li qal li jaħdem bħala welder, daħal fil-lukanda u seraq cash register, li rriżulta li kien vojt. Huwa għen lilu nnifsu għall-kontenut ta’ kartiera li kien fiha € 80. L-Ispettur Saviour Baldacchino, li kien qed jipproċedi, ippreżenta lill-qorti kopja tal-filmati tas-CCTV tal-inċident.L-Avukat Victor Bugeja, li deher bħala avukat tal-għajnuna legali ammetta f’isem il-klijent tiegħu. L-akkużat afferma mill-ġdid il-ħtija…

Read More