Author: Sherona Debono

L-Editor-in-chief tat- Times of Malta Herman Grech waqt intervista stqarr li politiku minn naħa tal-gvern kien tah parir biex ifittex protezzjoni tal-pulizija.. kemm għalih innifsu u għal żewġ ġurnalisti tiegħu minħabba r-rappurtaġġ dwar il-każ ta’ qtil ta’ Daphne Caruana Galizia.“Riċentement, dwar il-każ Daphne, xi ħadd fil-Gvern qalli, li għandi bżonn nikseb protezzjoni tal-pulizija għalija u għal tnejn mill-ġurnalisti tiegħi u li jaf x’inhu jitkellem dwaru,” Herman Grech qal waqt podcast reċenti fuq The Interviewer ta’ Trudy Kerr.“Kelli nfittex il-protezzjoni mill-pulizija għax qed nittrattaw ma’ wħud mill-agħar kriminali li qatt rat Malta.”Ikkummenta //= $special ?> See original Article on netnews.com.mt

Read More

Lura f’Mejju, kienet harget il-konferma li l-poplu Malti u Għawdxi ġie mitlub li jħallas iżżejjed għall- kontijiet tad-dawl u l-ilma. Dan wara rapport mhux ufficjali li thejja mill-Uffiċju tal-Awditur Ġenerali…u li sab illi l-konsumaturi jaf ġew mġiegħla jħallsu miljuni żejda. Izda wara dan kollu…Miriam Dalli ghadha minghajr soluzzjoni.L-eks Prim Ministru Joseph Muscat kien ammetta fl-2018 li kienu jeżistu “anomaliji” fil-mod kif l-ARMS kienet qed tikkalkula l-kontijiet.Fl-2018, il-Partit Nazzjonalista kien saħaq li skont studji kkummissjonati mill-partit innifsu 80% tal-kontijiet analizzati dak iż-żmien kellhom xi forma jew oħra ta’ dan l-hekk imsejjaħ żball. Dan kollu b’rabta mal-kontijiet li jinħadmu bis-sistema pro rata…

Read More

Għal sena oħra waqt il-Festi tal-Indipendenza li ser isiru matul ix-xahar ta’ Settembru ser jiġu organizzati l-Konkorsi Kanzunetta Indipendenza – it-30 edizzjoni tal-KKI u s-6 edizzjoni tal-KKI Junior.Din is-sena, wara nuqqas ta’ tliet snin, dawn iż-żewġ konkorsi ser ikunu qed jirritornaw fil-post naturali tagħhom; fuq il-Fosos tal-Floriana. Naturalment, dan se jkun possibbli dejjem b’rispett sħiħ u sakemm ikunu jippermettu l-linji gwida mogħtija mill-Awtoritajiet tas-Saħħa b’rabta mal-imxija tal-Covid 19.Net News tkellem ma’ Robert Cutajar, li qed jieħu ħsieb il-kumitat organizzativ ta’ dawn il-festivals fejn tana iktar informazzjoni ta’ kif wieħed jista’ japplika għall-dan il-festival.Spjegalna ukoll x’inhi l-fażi ta’ wara li jiġu…

Read More

Skont l-Att dwar is-Sigurtà fl-Ikel u r-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru. 178 tal-2002, id-Direttorat għas-Saħħa Ambjentali fi ħdan is-Sovrintendenza tas-Saħħa Pubblika jixtieq jinforma lill-pubbliku li wara informazzjoni li rċieva mingħand il-kummerċjant involut u iktar tard permezz tas-Sistema Rapida tal-Ikel u l-Għalf, l-imsemmi prodott m’għandux jiġi kkunsmat minħabba l-possibbiltà li l-ġulġlien li ntuża fil-prodott huwa kkontaminat bil-pestiċida (Ethlyene oxide). F’dawn l-aħħar xhur instab li l-kimika ethylene oxide setgħet kienet qed tintuża biex tikkontrolla xi mikrobi fil-ġulġlien esportat mill-Indja. Madankollu, l-użu ta’ ethylene oxide mhux approvat. The post Tikkunsmax dan il-prodott appeared first on NETnews. See original Article on netnews.com.mt

Read More

F’temp ta’ xahar, minn 25 każ attiv ta’ Covid-19 tlajna għal 2,500 każ. U fi kliem il-Ministru tas-Sahha Chris Fearne, il-varjant Delta kien il-kawża ta’ din il-mewġa kbira.Meta kien qed iwieġeb domandi tat-Times dwar kif Malta issa tinsab bejn il-hames u s-sitt post fuq il-lista tal-ECDC, Fearne evita milli jwieġeb direttament għal mistoqsija…. u qal li d-differenza bejn Malta u pajjiżi oħra hi li f’Malta il-maġġor parti tal-popolazzjoni hija mlaqqma. B’hekk, s’issa, m’hemmx ammonti kbar ta’ pazjenti rekoverati l-isptar.Għalkemm id-Deputat Prim Ministru naqas milli jsemmi li sa xahar ilu ma kellna lil ħadd l-isptar.Rigward is-sitwazzjoni tal-istudenti tal-Ingliz li iddaħħlu Malta…

Read More

Raġel ta’ 67 sena mis-Siġġiewi qed jissielet għal ħajut wara li kien involut f’inċident tat-traffiku bil-mutur fi Triq ĦalFarruġ, Ħal Luqa..Mill-ewwel stħarriġ irriżulta li għal ħabta tal-16.30 r-raġel tilef il-kontrol tal-mutur Malaguti Ciak u waqa’.Tim mediku mar fuq il-post ta’ l-inċident sabiex jassisti lis-sewwieq u aktar tard ġie ċċertifikat li weġġa’ serjament.Bil-każ giet infurmata l-Maġstrat tal-Għassa Natasha Galea Sciberras li ħatret inkjesta.L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.Ikkummenta //= $special ?> See original Article on netnews.com.mt

Read More

Libjan qed isofri minn ġrieħi gravi wara li weġġa’ f’inċident tat-traffiku f’San Ġiljan.Is-Sibt filgħaxija, għall-ħabta tal-22.00, il-Pulizija ġiet infurmata li fi Triq Mikiel Anton Vassalli, kien hemm ħabta bejn erba’ vetturi.Il-Pulizija tad-Distrett marret minnufih fuq il-post, fejn sabu involuti f’inċident Peugeot 207 misjuqa minn Taljan ta’ 40 sena li jgħix l-Imsida, Honda Fit misjuqa minn mara ta’ 38 sena residenti Marsaskala, Toyota Aygo misjuqa minn raġel ta’ 68 sena li jgħix tas-Sliema u Suzuki Baleno misjuqa minn Libjan ta’ 54 sena residenti l-Gżira.Raġel ta’ 38 sena li jgħix Marsaskala kien passiġġier fil-karozza Honda.Fuq il-post issejjaħ tim mediku li ta l-assistenza…

Read More

Inawgurati erba’ pitturi ġodda fil-Parroċċa Marija Addolorata f’San Pawl il-Baħar, propju lejlet il-Festa, mill-Kappillan Patri Joseph Mamo.Il-pitturi – li juru l-figuri ta’ Aaron, is-Sultan David, Ġwanni l-Battista u San Pawl – ġew ikkummissjonati bħala Katekiżmu li jirrappreżenta s-Saċerdozju, it-Tifħir lill-Mulej, il-Magħmudija u l-Kelma ta’ Alla rispettivament.Dawn il-figuri bibbliċi kienu mżejna b’qafas tal-injam magħmul minn Charlie Zarb, imnaqqax minn Clive Busuttil u miksi b’deheb ta’ 24 karat minn Jason Farrugia, fuq id-disinji u d-direzzjonijiet tal-artist innifsu, Adonai Camilleri Cauchi.Ma’ NET News, Adonai Camilleri Cauchi nnifsu tkellem dwar il-ħsieb ta’ dawn il-pitturi, impittrin biż-żejt fuq tila.Tkellem ma’ Net News wkoll il-Kappillan, Patri…

Read More