Author: Stefan Bajada

Is-sħana qawwija li qed jesperjenzaw il-gżejjer Maltin, qed iħallu l-effetti negattivi tagħhom fuq l-anzjani tagħna.L-appell mill-professjonisti mediċi bħalissa huwa wieħed, dak biex l-anzjani jixorbu l-ilma u ma joqogħdux taħt il-qilla tax-xemx.Ma’ dan l-istazzjon, it-Tabib tal-Emerġenza Dr Michael Spiteri spjega minn bħalissa jaqa’ taħt il-kategorija ta’ vulnerabbli għas-sħana.Qal, “Dawn it-temperaturi li qed ikollna f’dan il-pajjiż f’dawn l-aħħar ġranet ikollhom effett mhux tajjeb fuq dawk li huma vulnerabbli, dawn huma speċjalment l-anzjani partikolarment dawk b’mobbilità baxxa jew li jbatu minn dimensja u kundizzjonijiet intelletwalli li ma jħalluhomx jieħdu ħsieb tagħhom infushom u anke t-tfal u t-trabi.”Dr Spiteri qal magħna li fl-aħħar sigħat,…

Read More

Raġel ta’ wieħed u ħamsin sena bil-vizzju tad-droga baqa’ jinżamm arrestat wara li ġie akkużat li seraq numru ta’ roti mill-inħawi tal-Gżira u l-Imsida.David Yates mill-Gżira ġie akkużat ukoll li kiser il-kundizzjonijiet ta’ sentenza oħra.Il-Prosekuzzjoni spjegat kif il-Pulizija kienet ilha diversi xhur tinvestiga dan is-serq sakemm rat waħda mir-roti fuq it-taqsima tal-bejgħ fuq Facebook u identifikat lill-akkużat.Fl-awla, l-akkużat qal li kien ma jiflaħx u anki l-avukat tad-Difiża, Daniel Attard irrimarka li r-raġel għandu dipendenza fuq id-droga.Il-Prosekuzzjoni oġġezzjonat għat-talba tal-ħelsien mill-arrest għaliex qalet li kemm il-darba kien hemm nies li nqabdu jieħdu d-droga fid-dar tal-imputat.Ir-raġel wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih…

Read More

Dillon Kenneth Junior Bartolo ta’ 28 sena mill-Bormla, baqa’ jinżamm arrestat wara li ammetta li ffroda €3,000 lil anzjana wara li lagħabha ta’ qassis.Fil-Qorti ppreseduta mill-Maġistrat Rachel Montebello, intqal kif l-imputat qal lill-anzjana li hu Dun Ġwakkin u li kien qed jiġbor il-flus għall-karità.Ġie spjegat ukoll kif Bartolo kien qed jiltaqa’ ta’ spiss mal-anzjana u kien hawn li daħal rapport lill-pulizija dwar dan il-każ.Huwa ġie arrestat waqt li kien qed jiġbed il-flus.L-Avukat difensur qalet kif iż-żagħżugħ għamel dan għax kienu qed jiġru warajh xi traffikanti tad-droga biex jgħaddilhom il-flus.Is-sentenza għal dan il-każ se tingħata l-Ħamis.Ta’ QabelIt-tkeċċija tal-eks Kap Eżekuttiv tal-MIA…

Read More

Kienet gwerra missielta, imdemmija u ta’ terrur.Ħalliet bosta mejta, waħidhom fl-għajjat tal-gwerra u bla ebda dinjità.Din kienet il-gwerra tal-Gallipoli, ftit aktar minn mitt sena ilu, fejn l-Alleati, jiġifieri l-Ingliżi, il-Franċiżi u r-Russi ġġieldu kontra l-imperu Ottoman fl-ewwel gwerra dinjija.Bosta Maltin marru jiġġieldu fil-Gallipoli, llum parti mit-Turkija viċin Istanbul.Wieħed mill-Maltin li ġġieled f’din il-battalja kien Alfred Gatt, li ġġieled b’qilla liema bħalha, tant li l-militar Ingliż onorah b’midalja prezzjuża għal qlubija tiegħu.Gatt huwa wieħed minn disa’ Maltin li ħa din il-midalja tas-salib tal-qlubija.Gatt ngħata din il-midalja wara li tefa’ n-nar f’maħżen tal-munizzjon wara li qabad meta ġie bbumbardjat mit-Torok.Aktar tard Alfred…

Read More

B’avviż legali li se jiġi ppubblikat fis-seħħ fil-jiem li ġejjin, id-djar tal-anzjani kollha f’Malta u Għawdex se jaraw l-introduzzjoni ta’ seba’ standards soċjali regolatorji, li se jtejbu l-kwalità tal-ħajja ta’ dawn l-anzjani.Dan propju tħabbar f’konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għall-Anzjani u l-Anzjanità Attiva Michael Farrugia u l-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità għall-Istandards Dr Angele Ellul Fenech.L-ewwel standard huwa dak tad-Drittijiet ta-Resident, fejn hawnhekk l-fost l-oħrajn l-anzjan jista’ irid jiġi trattat b’rispett u dinjità, jagħżel hu jekk jixtieqx jivvota, jingħataa rispett fi tmiem il-ħajja u jagħżel hu x’ġeneru li jipprovdilu l-kura.It-tieni standard huwa fuq il-pjan ta’ kura personali u l-portafoll tal-anzjan. Hawnhekk tim ta’ professjonisti…

Read More

L-eks Surġent tal-Pulizija, Glen Carabott ingħata l-ħelsien mill-arrest fuq diversi kundizzjonijiet.Bħalissa Carabott għaddej bi proċeduri kriminali kontrih fuq akkużi ta’ strupru fuq tfajla.Il-Prosekuzzjoni kienet spjegat kif fil-lejl bejn is-16 u s-17 ta’ April, tfajla għamlet rapport lill-Pulizija minħabba serqa fid-dar taghha, fejn saħqet ukoll li allegatament, l-akkużat stupra lit-tfajla meta mar biex jinvestiga l-każ.Fil-Qorti ntqal li huwa ġibed filmat tal-allegat stupru.Intqal ukoll li r-rapport tas-serqa ma daħalx fl-għassa tal-pulizija.Quddiem il-Qorti Kriminali ppreseduta mill-Imħallef Aaron Bugeja, l-Avukat tad-Difiża Ishmael Psaila għamel din it-talba tal-ħelsien mill-arrest, liema talba ġiet milqugħa.Fost il-kundizzjonijiet marbuta mal-libertà proviżorja hemm li Carabott ma jistax isiefer, ma jersaqx…

Read More

Il-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-paga se jkunu ferm aħjar għal 61 ħaddiem.Dan propju tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet, fejn fiha ġie ffirmat ftehim li ilu jiġi diskuss għal bosta snin, bejn il-Gvern u l-Unjin Maltija għall-Għalliema, l-MUT.Dawn l-uffiċjali fost l-oħrajn jinkludu ħaddiema min-National School Support Services, l-NSSS bħal youth workers u counsellors, li jaħdmu qatigħ sabiex jgħinu bosta studenti u l-ġenituri tagħhom billi jipprovdu appoġġ u servizzi professjonali.F’kummenti ma’ ONE News, il-Ministru għall-Edukazzjoni Justyne Caruana tkellmet kemm huwa importanti s-servizz li joffru dawn il-ħaddiema u għalhekk l-importanza ta’ dan is-servizz.Il-Ministru Caruana spjegat ukoll li minn dan il-ftehim importanti se jgawdu minnu wkoll…

Read More

L-istaġun sajfi u turistiku f’Għawdex se jkun wieħed simili għal staġuni oħrajn qabel ma faqqgħet il-pandemija. Dan żvelah il-Kap Eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Għawdxija għat-Turiżmu Joe Muscat, li ma’ ONE NEWS spjega li din il-gżira qed tesperjenza influss ta’ Maltin u anke turisti li ddeċidew li jqaqttgħu btala f’Għawdex.Qal, “L-andament turistiku huwa wieħed ta’ tama u fiduċja fil-futur u nemmnu li dan is-sajf se jkun jixbaħ lis-sjuf li aħna mdorrijin bihom.”Saħaq ukoll li Għawdex jiddependi wkoll mit-turiżmu lokali, fejn Maltin stess jippreferu li jqattgħu lejl jew aktar f’waħda mill-postijiet ta’ akkmodazzjoni f’Għawdex.Huwa tenna li bosta Maltin li għandhom propjetà f’Għawdex, xorta jgħinu…

Read More

L-Iżrael qed takkuża lill-Iran li kien il-moħħ wara l-attakk fuq it-tanker taż-żejt, li bih kienu nqatlu żewġ membri tal-ekwipaġġ – wieħed Ingliż u l-ieħor Rumen.Il-każ seħħ il-Ħamis li għadda meta l-bastiment kien ‘il barra mill-kosta ta’ Oman.Il-kumpanija, li hija ta’ negozjant Iżraeljan, qalet li kienet qed tipprova tisabilixxi x’seta’ wassal għal dan l-inċident. Bil-Ministru għall-Afarijiet Barranin tal-Iżrael iwaħħal f’terroriżmu mill-Iranjani.Sal-ġurnata tal-lum l-awtoritajiet Iranjani għadhom ma ħarġu l-ebda stqarrija għal dawn l-akkużiIntant, kelliem għall-Gvern Ingliż qal li għadhu qed jara x’inhuma eżatt il-fatti.Ta’ QabelJinħeles mill-arrest il-ġuvni ta’ 14-il sena li allegatament darab ġuvni ta’ 21 sena f’Tas-Sliema See original Article on…

Read More

Il-Qorti tal-Appell bidlet is-sentenza ta’ Alexia Cross ta’ 42 sena fuq frodi u b’hekk issa mhux se tintbagħat tliet snin ħabs u minflok weħlet sentenza ta’ ħabs sospiżi.Il-mara kienet ammettiet li ħadet wieħed u sebgħin elf ewro lil raġel li kienet miegħu u li fflasifikat xi firem biex tiġbidlu l-flus mill-bank.Quddiem l-Imħallef Giovanni Grixti, Cross qalet li hija kkoperat mal-Pulizija filwaqt li ammettiet mal-ewwel u b’hekk għandha tingħata sentenza mhux ta’ ħabs.Hawnhekk intqal ukoll li hija ġa ħalset parti mill-ammont li serqet.L-Imħallef ikkunsidra li l-mara qed tirriforma ruħa, li hemm bil-miktub li l-vittma se jkun qed jieħu l-flus lura kull…

Read More