It is a fact that in order to do basic blood tests, such as sugar and cholesterol, one must fast. This often confuses those who are going to donate blood, particularly if they are doing it for the first time, because they think that to give blood they must fast as well.

On the contrary, it is important to support himself with good healthy food, both before and after donation. In this regard it is also important to drink a substantial amount of water.

Given that in the next few days a number of people choose to fast on particular days, it is worth stressing that, when it comes to giving blood, there are no compromises and therefore one has to make a choice.

Meanwhile these days where more than at other times think to do charity, well to consider giving blood in the coming days could be:

  • At the Blood Donation Center G’Manġa opening Daily (including Sundays and Public Holidays) from 8: 00am to 6: 00pm (last entry at 6: 00pm).
  • The Mobile Blood Donation Unit to Sunday 14 April from 8: 30am until 1: 00pm will be Guze Abela Square, adjacent to the parish church of Dingli. (If you want to see the poster attached).
  • At the Auberge of Xewkija Gozo that on Sunday, April 14 will be available for blood donations from 8: 00am until 1: 00pm (last entry at 1: 00pm).

It is important to take your ID card or driving license or passport Maltese, and possibly encourage others to donate as well.

blood donationHuwa fatt li meta wieħed jagħmel testijiet bażiċi tad-demm, bħal ngħidu aħna taz-zokkor u tal-kolesterol, wieħed irid ikun sajjem. Dan spiss jikkonfondi lil dawk li jkunu ser jagħtu d-demm, partikolarment jekk ser jagħtu għall-ewwel darba, għax jaħsbu li biex tagħti d-demm trid tkun sajjem ukoll.

Għall-kuntrarju, importanti li dak li jkun isostni ruħu b’ikel tajjeb għas-saħħa, kemm qabel kif ukoll wara d-donazzjoni. F’dan ir-rigward huwa importanti wkoll li wieħed jixrob ammont sostanzjali ta’ ilma.

Fid-dawl li fil-jiem li ġejjin għadd ta’ nies jagħżlu li jsumu f’jiem partikolari, tajjeb li wieħed jisħaq li, fejn jidħol l-għoti tad-demm, m’hemmx kompromessi u għaldaqstant wieħed irid jagħmel għażla.

Intant f’dawn il-jiem fejn iktar minn fi żminijiet oħra wieħed jaħseb biex jagħmel karità, tajjeb li wieħed jikkonsidra li jagħti d-demm li fil-ġranet li ġejjin jista’ jsir:

  • Fiċ-Ċentru tal-Għoti tad-Demm ta’ G’Manġa li jiftaħ KULJUM (inkluż fil-Ħdud u l-Festi Pubbliċi) mit-8:00am sas-6:00pm (l-aħħar dħul fis-6:00pm).
  • Fil-Mobile Blood Donation Unit li nhar il-Ħadd 14 t’ April mit-8:30am sas-1:00pm ser ikun fi Pjazza Ġużè Abela, maġenb il-knisja parrokkjali ta’ Ħad-Dingli. (Jekk tixtieq ara l-poster anness).
  • Fil-Berġa tax-Xewkija f’Għawdex li nhar Il-Ħadd 14 t’April ser tkun disponibbli għad-donazzjonijiet tad-demm mit-8:00am sas-1:00pm (l-aħħar dħul fis-1:00pm).

Huwa importanti li wieħed jieħu miegħu l-karta tal-identità, jew il-liċenzja tas-sewqan jew passaport Malti, u possibbilment iħajjar lil ħaddieħor jagħti d-demm ukoll.