Call for blood O NEG

There is a blood shortage of O NEG. We should not allow that patient to wait for an operation any longer now that scheduled surgery is being performed again. In fact, we need all types of blood. It is safe to donate blood.

We are open every day including Sundays and Public Holidays from 8.00 am – 6.00 pm near St. Luke’s Hospital. Do not forget the ID/Driving Licence, please!

Thank you for your help.

Appel għad-demm O NEG

Hawn nuqqas ta’ demm O Neg. Ma nħallux pazjenti jistennew id-demm biex issir operazzjoni, issa li reġgħu bdew l-operazzjoniet skjedati. Fil-fatt hawn bżonn kull tip ta; demm. Huwa safe li wieħed jagħti d-demm.

Miftuħin dejjem inklużi Festi Publiċi w Ħdud mit-8.00 am-6.00 pm ħdejn Sptar San Luqa. Tinsewx il-Karta tal-Identita’ jew il-liċenzja tas-sewqan

Grazzi ħafna tal-għajnuna tagħkom.